ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Monday, 4 June 2018

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΓίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.7.2018 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή,15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: (1) Υπεύθυνος για- (α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, (β) την υλοποίηση των στόχων και επιδιώξεων του Κέντρου Παραγωγικότητας για αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με την εκμετάλλευση κεφαλαίου, πρώτων υλών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, (γ) την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή οργανωτικών μελετών και ερευνών, και (δ) τον προγραμματισμό, την οργάνωση και το συντονισμό σχεδίων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ικανότητας του διευθυντικού και άλλου προσωπικού σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή/και φορείς. (2) Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του. (3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 2.2. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) σε οποιοδήποτε θέμα και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε κλάδο της Διεύθυνσης ή Διοίκησης. (Σημ.: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Παραγωγικότητας, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα. (3) Άριστη γνώση των γενικών οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων της Κύπρου, ιδιαίτερα σε σχέση με τη λειτουργικότητα αποδοτικότητα δημόσιων ή/και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και πολύ καλή γνώση των εργασιακών σχέσεων της Κύπρου και του ρόλου που διαδραματίζουν στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας τα συμμετέχοντα σ΄ αυτές μέρη, δηλαδή η Κυβέρνηση, οι εργοδότες και οι συντεχνίες. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διοικητική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, καθώς και ευχέρεια να μιλά δημόσια. (5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση Ελληνοκύπριου υποψηφίου ή της Τουρκικής και της Αγγλικής σε περίπτωση Τουρκοκύπριου υποψηφίου. Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αγγλικής γλώσσας. 2 3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί – (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή (β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571. 6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ. 15.21.001.015.005.001.007)