Φαρμακοποιος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Thursday, 5 July 2018

Φαρμακοποιος

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ - ΦΑΡΜ/06/2018, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιγραφή Εταιρείας: Εταιρεία πελάτης μας, που δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών, διανομής και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Περιγραφή Εταιρείας:

Apply

Εταιρεία πελάτης μας, που δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών, διανομής και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, επιθυμεί να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της με την πρόσληψη ατόμου στην θέση του Φαρμακοποιού, με βάση την Λευκωσία.

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύρια ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών του φαρμακείου μέσα από τις εξειδικευμένες του/της γνώσεις γύρω από τα φάρμακα. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα ελέγχει τις συνταγογραφήσεις και θα παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση για τη σωστή χρήση των φαρμάκων. Τέλος, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν την υποστήριξη της διαχείρισης του φαρμακείου και την παρακολούθηση των πωλήσεων των προϊόντων του φαρμακείου.

Προσόντα:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Φαρμακευτική
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος του Φαρμακοποιού θα θεωρηθεί σαν πλεονέκτημα
  • Εργασιακή πείρα στον τομέα των πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών θα θεωρηθεί σαν πλεονέκτημα
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Άριστη επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων
  • Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες
  • Ικανότητα οργάνωσης και επικέντρωση στο αποτέλεσμα
  • Έμφαση στην λεπτομέρεια
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία

Ωφελήματα:

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και πείρας. Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, ασφάλεια ζωής, έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας κ.α.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 25 Ιουλίου 2018.

Σημειώστε ότι μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν περαιτέρω.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.