Τεχνικοί Οχημάτων στα τμήματα Συνεργείων TOYOTA και LEXUS - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Τεχνικοί Οχημάτων στα τμήματα Συνεργείων TOYOTA και LEXUS

Τεχνικοί Οχημάτων στα τμήματα Συνεργείων TOYOTA και LEXUS στη Λευκωσία

Καθήκοντα:

  • Συντήρηση και επισκευή οχημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΤΟΥΟΤΑ και LEXUS
  • Εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με συνέπεια, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής αυτοκινήτων στο δρόμο και της χρήσης διαγνωστικών εργαλείων

Προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή κολεγίου
  • Ικανότητες στη διάγνωση και επίλυση τεχνικών θεμάτων
  • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Απαλλαγμένοι από στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία ως Τεχνικός Οχημάτων
  • Ισχύουσα άδεια Τεχνίτη Οχημάτων
  • Ισχύουσα άδεια οδήγησης

Εάν πιστεύετε ότι ταιριάζετε στη δική μας ομάδα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: info@toyota-cyprus.com (με αναφορά στη θέση που ενδιαφέρεστε), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα προσκληθούν για συνέντευξη.

Στα επιλεγμένα άτομα για τις πιο πάνω θέσεις θα προσφερθεί ένα ανταγωνιστικό πακέτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου