Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

1 Οκτ 2018

Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου

Job Description

Η Εταιρεία Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ ζητά να προσλάβει προσωπικό για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

1. Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου με σχετική πείρα άνω των 5 ετών:

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Μέλος ΕΤΕΚ
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level, total station, κτλ)
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Η/Υ (Μs Project,AutoCAD, Excel. Word, Outlook)

Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη Έργων
 • Επιμετρήσεις – Κοστολoγήσεις
 • Προγραμματισμός – Συντονισμός εργασιών
 • Επίβλεψη, εφαρμογή και έλεγχο των κανονισμών ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο

Προσφέρονται:

 • Υψηλές απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email:info@gavrielcon.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου