Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει θέση για Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό στη ακαδημαϊκή - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Tuesday, 2 October 2018

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει θέση για Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό στη ακαδημαϊκή

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει  θέση για Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό στη ακαδημαϊκή βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Τμήμα Επιστημών Ζωής  
 • Βιοφαρμακευτική ή/και Φαρμακολογία ή/και Κλινική Φαρμακευτική
Καθήκοντα και ευθύνες:
 • Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από τη διεύθυνση της Σχολής Θετικών  Επιστημών 
 • Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης της Σχολής και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Προσφέρει καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου και συμβάλει στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών προγραμμάτων
Προσόντα που απαιτούνται:
 • Διδακτορικό δίπλωμα στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό
 • Προαπαιτούμενη διδακτική εμπειρία στην Ελληνική γλώσσα 
Προαπαιτούμενη Διδακτή εμπειρία:
 • Για τη βαθμίδα Λέκτορα απαιτείται ουσιαστική απόδειξη για επάρκεια στην διδασκαλία και την έρευνα
 • Για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής εμπειρίας σε αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
 • Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενο και η βαθμίδα για την οποία ενδιαφέρονται
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 • 2 Συστατικές επιστολές
Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις  να υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τη Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: hrm@euc.ac.cy
Τηλ: +357 22713061