Μάγειρας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Wednesday, 24 October 2018

Μάγειρας

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα έχουν την ευθύνη για τις ψησταριές της εταιρίας.

Θα συνεργάζονται με τον Chef της εταιρίας για την δημιουργία, την ποιότητα και την παρουσίαση των φαγητών στις ψησταριές. Επίσης θα έχουν υπό την ευθύνη τους την εκπαίδευση και τον συντονισμό του προσωπικού, την τήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής, τα επίπεδα ποιότητας HACCP και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Ακαδημαϊκή Μόρφωση: Δίπλωμα Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου ή άλλο συναφές πτυχίο

Προσόντα: Εχεμύθεια, οργανωτικές δυνατότητες, εμπειρία σε συστήματα HACCP

Επαγγελματική Πείρα: Τουλάχιστον 3 χρόνια σε παρόμοια θέση

Θα δεχόμαστε αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας στον σύνδεμο cv.zorbas.com.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22466235.