Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Επιμετρητής Ποσοτήτων. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Επιμετρητής Ποσοτήτων.

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Επιμετρητής Ποσοτήτων.
Βασικά Προσόντα:
• Αναγνωρισμένο Πτυχίο & Μελος του ΕΤΕΚ.
• 2- 3 έτη επαγγελματική εμπειρία.
• Γνώση Προγραμμάτων: Autocad, Microsoft Office ( Excel, Word, Power Point κ.τ.λ)
• Επιπρόσθετο προσόν γνώση προγραμμάτων: Microsoft Project, Primavera
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητα να εργάζεται ατομικά και ομαδικά.
Καθήκοντα:
• Ετοιμασία/παρακολούθηση προυπολογισμών.
• Επιμετρήσεις ποσοτήτων και κατάρτιση δελτίων ποσοτήτων.
• Προετοιμασία/αξιολογήσεις προσφορών και κοστολόγηση.
• Παρακολούθηση εκτελεσθείσας εργασίας, ενδιάμεσα πιστοποιητικά και τελικοί λογαριασμοί έργων.
• Έλεγχος και αξιολόγηση αλλαγών και απαιτήσεων.
• Ετοιμασία εκθέσεων/αναφορών/καταστάσεων /δαπανών/προυπολογισμών.
• Ετοιμασία και υποβολή αλλαγών ή μετατροπών σε Αρχιτεκτονικά σχέδια
• Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίου
• Προγραμματισμός και τήρηση αρχείων έργου
• Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
• Συναντήσεις Εργοταξίου με υπεργολάβους, μελετητές και πελάτες

Πολύ καλοί όροι εργασίας σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@skydreamgroup.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου