10 Θέσεις εργασίας στους Φούρνους Πανδώρα - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Thursday, 24 January 2019

10 Θέσεις εργασίας στους Φούρνους Πανδώρα

Εξυπηρέτηση Πελατών Υπεύθυνος/η Καταστήματος 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ​ Υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος. Διαχείριση του προσωπικού και των λειτουργικών διαδικασιών του καταστήματος, με στόχο την επίτευξη πωλήσεων και ικανοποίησης των πελατών. Διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα. Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του/της. Να διαχειρίζεται σωστά τις διαδικασίες για σωστή ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων και των εργαζομένων. Συντονίζει τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος. Φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ​ Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακά προσόντα Να έχει οργανωτικές ικανότητες Να μπορεί να παρακολουθεί τις πωλήσεις και να βάζει τους κατάλληλους στόχους στα τμήματα του καταστήματος Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο ή στο κλάδο γενικότερα Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού πέραν των 5 ατόμων Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση εργασίας και τη πηγή πληροφόρησης σας για αυτήν στο θέμα του email. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους. 


Βοηθός Υπεύθυνος/η Καταστήματος ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ​ Να παρακολουθεί τις πωλήσεις του καταστήματος και να θέτει στόχους στα τμήματα του. Να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Άριστες ικανότητες στην εξυπηρέτηση πελατών. Συντονισμός των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος. Υπεύθυνος/η για τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος. Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του. Να φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος. ​ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ​ Nα έχει ευχάριστη προσωπικότητα. Nα μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές. Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο. Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση εργασίας και τη πηγή πληροφόρησης σας για αυτήν στο θέμα του email. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους. 

Πωλητές/Πωλήτριες 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ​ Φροντίζει τη σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας Καθαρισμός και τακτοποίηση του καταστήματος Σωστή διαχείριση του stock του καταστήματος Να διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα Να ασχολείται με τη λειτουργία ταμείου Να αναλαμβάνει το σωστό ανεφοδιασμό των ραφιών Σωστή εφαρμογή διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σωστή συμπλήρωση εντύπων HACCP Να γνωρίζει πως γίνεται σωστά μια παραγγελία​ ​ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ​ Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας Εμπειρία στον τομέα της πώλησης Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορος ρυθμούς Να λειτουργεί σε ομάδα Να έχει εχεμύθεια Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Η εκπαιδευτική μόρφωση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν​ ​ Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση εργασίας και τη πηγή πληροφόρησης σας για αυτήν στο θέμα του email. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους. Ψάχνουμε άτομα που έχουν πάθος για το τομέα του λιανικού εμπορίου, με ηθική και που θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς, αυξανόμενες ευθύνες, έχοντας ορθή κρίση και ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων. Τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδα, να δουλεύουν υπό πίεση και να έχουν οργανωτικές ικανότητες. Στο χώρο αυτό απαιτείται μια ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα, να έχει επικοινωνιακά προσόντα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Head Office Vacancies Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους.