Διευθυντής Καταστήματος (Λευκωσία. Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Wednesday, 9 January 2019

Διευθυντής Καταστήματος (Λευκωσία. Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των καταστημάτων που διευθύνει με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων, κερδοφορίας και άλλων ποιοτικών στόχων οι οποίοι τέθηκαν από τη Διεύθυνση Πωλήσεων.Θα διασφαλίζει την παροχή ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και φροντίδας του πελάτη κατά την επίσκεψη του στο κατάστημα. Επίσης θα επιβλέπει και θα καθοδηγεί το προσωπικό των καταστημάτων του για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων εργασίας τους. Ακαδημαϊκή Μόρφωση: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο. Προσόντα: Εχεμύθεια, οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. 

 Επαγγελματική Πείρα: Τουλάχιστον 1 χρόνο σε παρόμοια θέση. Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού με Fax 22466235 ή στον σύνδεσμο cv.zorbas.com.cy

HR@zorbas.com.cy