Εταιρεία ακινήτων ζητά λειτουργό εκτιμήσεων ακινήτων για τα γραφεία της στη Λεμεσό. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Friday, 25 January 2019

Εταιρεία ακινήτων ζητά λειτουργό εκτιμήσεων ακινήτων για τα γραφεία της στη Λεμεσό.


Εταιρεία ακινήτων ζητά λειτουργό εκτιμήσεων ακινήτων για τα γραφεία της στη Λεμεσό.

Καθήκοντα
• Επιθεώρηση ακινήτων και ετοιμασία έκθεσης εκτίμησης.

Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Εκτίμηση Ακινήτων ή άλλο συναφή κλάδο
• Εργασιακή εμπειρία ως Εκτιμητής Ακινήτων
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet - διαθέσιμων βάσεων δεδομένων και συστημάτων Κτηματολογίου, Πολεοδομίας, κλπ.)
• Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Εκτίμησης Ακινήτων ή αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος RICS στον τομέα των εκτιμήσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Απολαβές 
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με τα προσόντα και την αποδοτικότητα.

Παρακαλώ όπως στείλετε τα βιογραφικά σας στο info@imvaluers.com ή καλέστε στο 25 660092.