Προσωπικό για Ανέγερση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων (σκαλωσιών). - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Προσωπικό για Ανέγερση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων (σκαλωσιών).

A.P. SCAFFOLDING SOLUTIONS LTD

H A.P Scaffolding Solutions LTD, με έδρα τη Λευκωσία και που δραστηριοποιείται στον οικοδομικό/κατασκευαστικό τομέα Παγκύπρια, ζητά να εργοδοτήσει Προσωπικό για Ανέγερση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων (σκαλωσιών).

 

Προσόντα

•         Λευκό ποινικό μητρώο

•         Κάτοχος άδειας οδήγησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

•         Προηγούμενη εμπειρία σε ανέγερση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

•         Άτομα χωρίς προηγούμενη πείρα θα εκπαιδευτούν από την εταιρεία

•         Πρόθυμος να εργαστεί σαν μέρος ομάδας


Η εταιρεία θα προσφέρει

•         Ρουχισμό εργασίας

•         Εξοπλισμό ασφάλειας

•         Εκπαίδευση σε διεθνή πρότυπα

•         Ελκυστικό πακέτο απολαβών

•         Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό και ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην Κύπρο για να εργασθούν στην εταιρεία μας, εφόσον πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω, θα τους παρέχεται δωρεάν διαμονή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας.


Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 22621072

email: reception@scaffolding-solutions.com.cy


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου