Κοινωνικό Λειτουργό ή/και πτυχιούχο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Κοινωνικό Λειτουργό ή/και πτυχιούχο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» (Μη Κυβερνητική Οργάνωση), με έδρα τη Λεμεσό, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο με Αρ. Μητρώου 2243, προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης για 1 πτυχιούχο Κοινωνικό Λειτουργό ή/και πτυχιούχο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή 1 ζευγάρι ο ένας εκ των οποίων να είναι Κοινωνικός Λειτουργός ή/και πτυχιούχος Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, για τη λειτουργία του Προγράμματος «Φωλιά του Παιδιού» που διαλαμβάνει Υποδοχή, Φροντίδα και Αξιολόγηση παιδιών σε κίνδυνο που απομακρύνονται εκτάκτως από τη φυσική τους οικογένεια.


ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» 
Τ.Θ. 71056, Τ.Κ. 3840 ΛΕΜΕΣΟΣ 
Τηλ. 99561609, 99468159 
e-maίl: foliaagapis@gmail.com

Το πρόγραμμα «Φωλιά του Παιδιού» παρέχει σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, προσωρινή διαμονή και φροντίδα σε παιδιά ηλικίας από 0-7 ετών, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν από τη βιολογική τους οικογένεια. Προσφέρει θεραπευτική αντιμετώπιση στα παιδιά αυτά και διασφαλίζει τη φροντίδα και ορθή αποκατάστασή τους με βάση τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ

Επαγγελματική αναδοχή με στόχο τη σταθερή και εξατομικευμένη στήριξη των παιδιών
Ανακουφιστική φροντίδα για μικρή χρονική περίοδο
Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα με στόχο την πολυθεματική προσέγγιση των προβλημάτων του παιδιού
Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού
Συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία ή/και πτυχιούχος Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Επαγγελματικό Συμβούλιο Εγγραφής (όπου απαιτείται)
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία, ικανότητα δημιουργίας εποικοδομητικών σχέσεων
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής
Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Δίπλωμα οδηγού
Προηγούμενη πείρα και μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς της Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Θα παρέχεται διαμονή στον χώρο του προγράμματος καθώς και βοηθητικό προσωπικό (φροντίστρια /καθαρίστρια). Ο χώρος θα προσφέρεται για γνωριμία και επαφή των παιδιών με ανάδοχους γονείς. Επίσης, θα προσφέρεται για ανακούφιση των υφιστάμενων ανάδοχων οικογενειών και θα μπορεί να φιλοξενεί για κάποιες ώρες ανάδοχα παιδιά.
Ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να φιλοξενούνται είναι 5 παιδιά.

ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: €1.800 τον μήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου