Τεχνικος- εγκατάστατης συστημάτων ασφαλείας, - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

Τεχνικος- εγκατάστατης συστημάτων ασφαλείας,

Η εταιρία G.Ph. Security & Controls με έδρα την Λευκωσία (Λακατάμια), επιθυμεί την εργοδότηση ατόμου για πλήρωση θέσης τεχνικού- εγκατάστατη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, προσβασης κτλ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολή μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στους τομείς ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικών ή συναφή κλάδων

Προηγούμενη πείρα στον τομέα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Για αποστολή βιογραφικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail gphsecurity@cytanet.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου