ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ELECTRICAL ENGINEER), ΗΜ/06/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ELECTRICAL ENGINEER), ΗΜ/06/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ELECTRICAL ENGINEER), ΗΜ/06/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους του πελάτη μας, Όμιλος Εταιρειών με πολυετή τοπική και διεθνή παρουσία στον τομέα της Ενέργειας, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση της θέσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με έδρα την Λευκωσία.

 Apply now

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει την κύρια ευθύνη της καθημερινής παρακολούθησης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για:

 • Τη διαχείριση τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης βλαβών
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες και αδειοδότηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Την επίβλεψη εγκαταστάσεων μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineer) ή συναφή κλάδο Μηχανολογίας
 • Πιστοποιητικό ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης τάξης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ΕΤΕΚ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Εμπειρία ή και πιστοποίηση σε κατασκευή ή συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση και χρήση AutoCAD θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση και εξοικείωση στους Η/Υ (Κεντρικό Σύστημα και MS Office Suite)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, λευκό ποινικό Μητρώο και άδεια οδήγησης

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ανεπτυγμένη κριτική και αναλυτική ικανότητα
 • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης έργων
 • Δημιουργικότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προσόντων. Η εταιρεία θα προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα των δραστηριοτήτων της.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10 Ιουλίου 2019.

 Apply now

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου