Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Saturday, 20 July 2019

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

    Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θέσεις για Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.

  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EASO (European Asylum Support Office) – Policy Expert- Ref: EASO/2019/SNE/003 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Αυγούστου, 2019)
  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα -Ίδρυμα SESAR Joint Undertaking -“ Expert in Master Planning ”- (ref. SN019) ( Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2019)
  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX SNE/2019/06 - Real Time Surveillance Expert Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/07/2019
  • Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών