Στοιβαδόρος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Στοιβαδόρος

Η Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ (Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ) με έδρα τη Λευκωσία, παρουσία πέραν των 20 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου και με 43 υπεραγορές παγκύπρια, ζητά να προσλάβει merchandiser / στοιβαδόρο, κάτοικο της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού, για πενθήμερη εργασία.


Καθήκοντα και ευθύνες


Τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια των Υπεραγορών MAS.

Απαιτούμενα προσόντα


Η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι απαραίτητη.

Απολαβές & Ωφελήματα


Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις


Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας. Η εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο προς του ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο: charis.oikonomidou@mascy.net μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 δηλώνοντας το όνομα της θέσης.