καθηγητή/καθηγήτρια Μαθηματικών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

καθηγητή/καθηγήτρια Μαθηματικών

Ιδιωτικό Ινστιτούτο στην Λευκωσία (περιοχή Στροβόλου) ζητά να προσλάβει καθηγητή/καθηγήτρια Μαθηματικών για απογευματινή εργασία.


Καθήκοντα:


Διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Απαιτούμενα προσόντα:


Πτυχίο Μαθηματικών

Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ευχάριστη προσωπικότητα και πάθος για διδασκαλία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmlinstitute.recruitment@gmail.com μέχρι 31 Αυγούστου 2019.