Θέση Σύμβουλου Πωλήσεων - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Θέση Σύμβουλου Πωλήσεων

Πωλητής/Πωλήτρια, Λευκωσία
Η Εταιρία μας, SPANIAS HARDWARE, που δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας διαφόρων εργαλείων, ενδιαφέρεται να εργοδοτήσει άτομο στη θέση του Σύμβουλου Πωλήσεων για το κατάστημα Λευκωσίας.

Καθήκοντα:
Το άτομο θα εργάζεται στο κατάστημα της εταιρείας και θα εξυπηρετεί τους πελάτες που επισκέπτονται το κατάστημα για αναζήτηση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού ή/και εργαλείου. Η εξυπηρέτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται μέσω διάχυσης γνώσης για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και συμβουλών για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Προσόντα:
Γνώση αγγλικής γλώσσας.
Βασική χρήση Η/Υ.
Δίπλωμα ή πτυχίο σε Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Επικοινωνιακές δεξιότητες:
Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
Οργανωτικές ικανότητες.
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο careers@spanias.com ή τηλεφωνήστε στο 22 467 467.