Άτομο με τεχνικές γνώσεις για εγκατάσταση και επιδιόρθωση οργάνων χημείου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Άτομο με τεχνικές γνώσεις για εγκατάσταση και επιδιόρθωση οργάνων χημείου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από σοβαρή εταιρία στην Λευκωσία:
Άτομο με τεχνικές γνώσεις για εγκατάσταση και επιδιόρθωση οργάνων χημείου (ανώτερης τεχνολογίας-ποιοτικού ελέγχου).
Ωράριο: 09:00-16:30
Απαραίτητα Προσόντα:
Αρίστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Άδεια οδηγού
Λευκό ποινικό μητρώο
Κάτοικος Λευκωσίας
Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικότητα.


Τηλ. 99-478985
Info@megaloshop.com

Apply on line: https://www.facebook.com/244733275950141/posts/713742125715918/