Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Thursday, 19 September 2019

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA)

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Administrators (IT Officers) in the Resources and Support Unit- Temporary Agent 2(f) – AD5 Ref: Ref.: ERA/AD/2019/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2019, ώρα 24.00 (CET))Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών   θέσεων –
European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France
Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), το ίδρυμα European Railway Agency, ανακοινώνει την πρόθεσή του να ετοιμάσει  κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων, για την πλήρωση  κενών θέσεων:

-  Administrators (IT Officers) in the Resources and Support Unit- Temporary Agent 2(f)AD5

                 Ref: Ref.: ERA/AD/2019/005

                
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/10/2019, ώρα 24.00 (CET)
  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.era.europa.eu