Το KES College στη Λευκωσία ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Βιβλιοθηκονόμου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Το KES College στη Λευκωσία ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Βιβλιοθηκονόμου

Το KES College στη Λευκωσία ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Βιβλιοθηκονόμου.

Καθήκοντα:

 • Άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμός των συστημάτων και των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης.
 • Γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μέσω διαδικασιών που αναπτύσσει για την οργάνωση και συντήρηση του υλικού της Βιβλιοθήκης
 • Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση φοιτητών, ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού, ερευνητών και άλλων ενδιαφερόμενων σχετικά με την επιλογή του υλικού για δανεισμό, ανανέωση και επιστροφή του. 
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού ως επίσης και άλλων ενδιαφερόμενωναναφορικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης EBSCO.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη συλλογής βιβλίων, την αποτελεσματική οργάνωση της βιβλιογραφικής υποδομής και τη συνεχή, απρόσκοπτη πρόσβαση σε επιστημονική πληροφόρηση, βάσεις δεδομένων και τοπικά και διεθνή δίκτυα διαχείρισης της επιστημονικής γνώσης.
 • Έλεγχος και μέριμνα για την ορθή ταξινόμηση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης.
 • Ευθύνη για τον ετήσιο τεκμηριωμένο απολογισμό της Βιβλιοθήκης.
 • Λήψη μέτρων για την ενδεδειγμένη συντήρηση του υλικού της Βιβλιοθήκης.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που θα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο στη Βιβλιοθηκονομία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και διαπροσωπικών σχέσεων, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων Office
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία σε βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η θέση είναι για πενθήμερη (Δευτέρα – Παρασκευή), μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Απαιτείται ευελιξία εκ μέρους του/της υποψήφιου/ιας για πρωινή και απογευματινή εργοδότηση.

Απολαβές:

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας και 13ος μισθός.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το Βιογραφικό Σημείωμά τους μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2019 στο vacancies@kes.ac.cy μαζί με συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Το KES College θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την πιο πάνω θέση.