Βοηθός Αποθήκης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Βοηθός Αποθήκης

Βοηθός Αποθήκης

Καθήκοντα & Ευθύνες:

– Υπεύθυνος για την συλλογή και την διακίνηση των προϊόντων στον χώρο αποθήκης και διαχείριση του τομέα ευθύνης σου.

Προσόντα & Ικανότητες:

Γνώση Ελληνικής Γλώσσας

 – Καλή επικοινωνία & συνεργασία

 – Ομαδικό Πνεύμα

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounts@ifantis.com.cy