ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Λεμεσός - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Λεμεσός

Η Cablenet Communication Systems Ltd ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρη απασχόληση στην πιο κάτω θέση με έδρα τη Λεμεσό:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Λεμεσός (TTS6119)

Υπευθυνότητες:

Εγκατάσταση δικτύου και εξοπλισμού τελικού χρήστη
Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
Απαιτούμενα Προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου
Δίπλωμα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Κατοχή άδειας οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο είναι απαραίτητα
Εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας
Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net , έχοντας σαν θέμα τον κωδικό: TTS6119