Η εταιρεία Α. Μιντίκκης ζητεί να προσλάβει Τεχνικό - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Η εταιρεία Α. Μιντίκκης ζητεί να προσλάβει Τεχνικό


Η εταιρεία Α. Μιντίκκης ζητεί να προσλάβει Τεχνικό για το τμήμα επεξεργασίας και συσκευασίας σειράς προϊόντων της.

Καθήκοντα:
  • Ο επιλεγείς θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού, της συντήρησης, της τήρησης αποθεμάτων ανταλλακτικών καθώς και την συντήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας, που σχετίζεται με τον εξοπλισμό.
Προσόντα:
  • Το Άτομο αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτος μηχανολογικής σχολής και να έχει γνώσεις ηλεκτρολογίας αλλά και γενικότερα πρακτική τεχνική κατάρτιση.

Μισθός και ωφελήματα αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας.

Αποτείνεστε γραπτώς/ email mintikkis@mintikkis.com.cy