Λειτουργός πληροφορικής - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Λειτουργός πληροφορικής

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα ζητεί άτομο για τη στελέχωση του τμήματος Πληροφορικής με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια καθήκοντα
Συντήρηση δικτύου και άλλων συστημάτων πληροφορικής
Επίβλεψη, διεκπεραίωση και συντήρηση έργων πληροφορικής
Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες 
 Απόφοιτος Πανεπιστημίου με πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής
 Καλή γνώση Drupal, CSS, JQuery, Javascript, PHP και mySQL
 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Απολαβές
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email vacancies@sigmatv.com. Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη «Κενή Θέση Λειτουργού Πληροφορικής» μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2019.

Σημείωση:
Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση ενός έτους από την ημέρα αποστολής τους