ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Με σύμβαση απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:
Α) Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 ή/και Β) Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21
και με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση
αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (ΕΕ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 ή/και το Χειμερινό
Εξάμηνο 2020-21 με δυνατότητα ανανέωσης.
Διδασκαλία: Προπτυχιακό Mάθημα «ΕΠΑ 139 Η/Υ στη διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο (3
διδακτικές ώρες την εβδομάδα).

Apply Now