ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Eαρινό Εξάμηνο 2019-2020 (Ιανουάριος - Μάιος 2020)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Apply Now