Πωλητής - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Πωλητής

 • Πώληση προϊόντων της Εταιρείας μέσω φορτηγού ex-van
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων
 • Σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων στο φορτηγό
 • Διατήρηση άριστων σχέσεων με τους πελάτες.
 • Εξεύρεση νέων πελατών και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου
 • Προώθηση των πωλήσεων μέσω τακτικών επισκέψεων & τήρηση δρομολογίου
 • Εισπράξεις στα σημεία πώλησης
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των προϊόντων στα σημεία πώλησης υπό την ευθύνη του

Προσόντα

 • προϊόντων στα σημεία πώλησης υπό την ευθύνη του

Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας φορτηγού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση πωλήσεων
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες

Η εταιρεία παρέχει

 • Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει βασικό μισθό και προμήθεια επί των πωλήσεων
 • 13ος μισθός
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο ομαδικό σχέδιο υγείας
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ταμείο προνοίας
 • Ένα εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@tryfontseriotis.com