Καθαρίστριες, καθαριστές - 8 Διαθέσιμες Θέσεις - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Καθαρίστριες, καθαριστές - 8 Διαθέσιμες Θέσεις

Τίτλος Κενής Θέσης ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Αριθμός Κενής Θέσης 226766
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
Διαθέσιμες Θέσεις 8
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3720
Αριθμός Τηλεφώνου 99385000
Αριθμός Φαξ 25733408