Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χρωμάτων, βερνικιών και άλλων οικοδομικών υλικών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει στέλεχος στη θέση του Τεχνικού Εργαστηρίου στο χημείο του εργοστασίου Λευκωσίας. Γενικά καθήκοντα και ευθύνες: Διεξάγει τον ποιοτικό έλεγχο των τελικών προϊόντων που παράγονται στο εργοστάσιο Λευκωσίας Διεξάγει ερευνητικές εργασίες σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του/ης Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του/ης για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων προϊόντων Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος στη Χημεία Πείρα σε παρόμοια εργασία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Ακεραιότητα χαρακτήρα Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office) και του λογισμικού Enterprise Resource Planning (ERP) Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων Απολαβές και ωφελήματα: Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και της επαγγελματικής πείρας. Αιτήσεις: Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akamoudis@peletico.com