Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού, ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται; - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού, ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται;

Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού, ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται;

Σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, το ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού από την 1η Απριλίου 2012 ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €924 ακαθάριστα. Ο πιο πάνω μισθός αφορά τα επαγγέλματα του πωλητή, γραφέα, νοσηλευτικού βοηθού, βοηθού παιδοκόμου, βοηθού βρεφοκόμου, σχολικού βοηθού και φροντιστή. Για τους φρουρούς ασφαλείας, ο κατώτατος ωριαίος μισθός από 1η Απριλίου 2012 ανέρχεται στα €4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €5,20 ακαθάριστα. Για τους καθαριστές, ο κατώτατος ωριαίος μισθός ανέρχεται στα €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, στα €4,84 ακαθάριστα.

Πηγή: Υπ. Εργασίας