Υπεραγορές Παπαντωνίου: Θέση Εργασίας – Πάφος Λειτουργός Αγορών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Υπεραγορές Παπαντωνίου: Θέση Εργασίας – Πάφος Λειτουργός Αγορών

Η διαχείριση συγκεκριμένου κωδικολογίου
Η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση με προμηθευτές / συνεργάτες
Η οργάνωση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση διάφορων προωθητικών ενεργειών
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων εμπορικών αποτελεσμάτων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing ή σε άλλο συναφή κλάδο
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Να είναι γνώστης της αγοράς του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο
Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης λογισμικών αναφορών και βάσεων δεδομένων
Άριστη γνώση Microsoft Office Excel / Word
Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Ευχέρεια σύνταξης αναφορών και παρουσίασης αποτελεσμάτων
Ευελιξία, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης
Ικανότητα εργασίας βάσει αυστηρών χρονοδιαγραμμάτω
Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά για τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στο e-mail: jobs@papantoniou.com.cy