Φαρμακοποιός - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Φαρμακοποιός

Το φαρμακείο Αντώνη Χατζηαποστόλου στη Λευκωσία αναζητά αδειούχο φαρμακοποιό για άμεση πρόσληψη.

Καθήκοντα:

Εξυπηρέτηση πελατών
Παραλαβή-τιμολόγηση-τακτοποίηση παραγγελιών
Οργάνωση φαρμακείου
Εργασία στις εφημερίες
Προσόντα:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία
Πολύ καλή χρήση αγγλικής (ή και άλλης) γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Ευχάριστη προσωπικότητα, κριτική σκέψη, ικανότητα λήψης αποφάσεων
Εξοικείωση με το σύστημα του ΓΕΣΥ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Δυνατότητα εργασίας σε σπαστό ωράριο. Μισθός αναλόγως προσόντων. Ελκυστικό πακέτο απολαβών +13ος μισθός.

Αποστολή βιογραφικών στο hadjiapostolouantonis@gmail.com