Δωρεάν Ταχύρρυθμα Προγραμμάτα Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Δωρεάν Ταχύρρυθμα Προγραμμάτα Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει την έναρξη Δωρεάν Ταχύρρυθμων Προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα. Τα προγράμματα απευθύνονται σε άνεργους με προτεραιότητα τους άνεργους νέους μέχρι 25 ετών.


Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στα προγράμματα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), τουλάχιστον 18 ετών, χωρίς υποχρεώσεις για κατάταξη στο στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά, τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την απασχόλησή τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα, να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής του κάθε επιμέρους προγράμματος.


Για συμμετοχή σε πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα παρακάθονται σε εξέταση αξιολόγησης των ικανοτήτων τους και σε προσωπική συνέντευξη. Τα επαγγέλματα στα οποία θα διεξαχθούν προγράμματα αρχικής κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:
 • Τεχνικός Ψύξης και Κλιματισμού
 • Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Ηλεκτρολόγος Κτηρίων
 • Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
 • Υδραυλικός / Τεχνίτης Κεντρικών Θερμάνσεων
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Αμαξωμάτων (Ισιωτής) / Βαφέας Αυτοκινήτων
 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • Οικοδόμος
 • Εγκαταστάτης Ξηρής Δόμησης
 • Τεχνίτης Εξωτερικής Τοπιοτέχνησης και Ξύλινων Κατασκευών
 • Συντηρητής και Εγκαταστάτης Ανελκυστήρων
 • Σχέδιο Μόδας / Κοπτική-Ραπτική


Προγράμματα σε πρόσθετα θέματα θα ανακοινωθούν αργότερα.


Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στα πιο πάνω προγράμματα, παρακαλώ πατήστε εδώ