Σερβιτόρος/ Σερβιτόρα (Service B) - Λευκωσία - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Σερβιτόρος/ Σερβιτόρα (Service B) - Λευκωσία

Η εταιρεία C.W. Artopolis Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αρτοποιείων και καφετεριών, ζητά να προσλάβει Σερβιτόρο/ Σερβιτόρα (Service B) σε Venue Café στα πολυκαταστήματα Debenhams στη Λευκωσία.
                                   

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:


Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών
Άριστη γνώση του μενού, λήψη και εκτέλεση των παραγγελιών
Αποτελεσματικός χειρισμός της ταμειακής μηχανής
Συμμετοχή στις καθημερινές λειτουργίες της καφετέριας, π.χ. άνοιγμα και κλείσιμο
Τήρηση των διαδικασιών και κανονισμών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας, καθώς και των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Apply Now


Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Διατήρηση ελέγχου σε πιεστικές καταστάσεις
Πνεύμα ομαδικότητας και καλής συνεργασίας
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://ctcgroup.com/careers/ μέχρι τις 20/03/2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως  υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

                                     Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.Language
Undefined
Closing Date:
Friday, March 20, 2020
Contacts:
Human Resources
Tel: +357-22365000
Apply Now