Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)


Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε μέσω  της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης SRB,  προκηρύσσει διαδικασία για  πλήρωση της πιο κάτω κενής  θέσης:

 Bank Resolution Expert- Grade: AD5

Ref.: SRB/AD/2020/001

       
      ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 02-03-2020  12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων.


2.  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  στην  επίσημη   ιστοσελίδα του οργανισμού στο σύνδεσμο:


Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
11 Φεβρουαρίου, 2020