3 ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Monday, 23 March 2020

3 ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος Κενής Θέσης    ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αριθμός Κενής Θέσης     227926
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη    ?λλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Περιγραφή Εργασίας    ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Περιγραφή Υποψηφίου         ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔιεύθυνσηΦΥΤΕΙΩΝ 9

Ενορία / ΧωριόΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕπαρχίαΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3056
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο g.panagiotou@aasystems.eu