ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Τίτλος Κενής Θέσης    ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Αριθμός Κενής Θέσης     227928
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη    Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές
Περιγραφή Εργασίας    ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΤΩΝ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τρόπος Επικοινωνίας Eures    ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας    EYAΓΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Διεύθυνση    ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥ Ζ΄ 15
   
Ενορία / Χωριό    ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ
Επαρχία    ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ταχυδρομικός Κώδικας     2054
Αριθμός Τηλεφώνου     22477777
Αριθμός Φαξ    22477737
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο     info@omegatv.com.cy