12 ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α ΚΑΙ Β ΙΑΠΩΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

12 ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α ΚΑΙ Β ΙΑΠΩΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α ΚΑΙ Β ΙΑΠΩΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Αριθμός Κενής Θέσης     227909
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Περιγραφή Εργασίας    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 6 ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α ΚΑΙ 6 Β ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.HOTEL ASK FOR 6 COOK A AND 6 COOK B FOR JAPANESE KITCHEN
Περιγραφή Υποψηφίου     COOK FOR JAPANESE KITCHEN
Διαθέσιμες Θέσεις    12

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας    Κ/Α ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Διεύθυνση    ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΝΕΡΑΣ
    Τ.Κ 60323
Ενορία / Χωριό    ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
Επαρχία    ΠΑΦΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας     8574
Αριθμός Τηλεφώνου     00357-23822000
Αριθμός Φαξ    00357-26945963
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο     smavrohannas@atlanticahotels.com