Επιπλοποιός - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Επιπλοποιός

Ζητείται έμπειρος  επιπλοποιός στο Δάλι

Ζητείται  έμπειρος  επιπλοποιός-ξυλουργός  για  εργοστάσιο επίπλων στο
Δάλι για πλήρη απασχόληση. Προσφέρονται κα-λές απολαβές και πλήρη
ωφελήματα.

Για βιογραφικό στο tomazou.furniture@cytanet.com.cy

Τηλ. επικοινωνίας: 22486632

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/05/2020