Ζητείται οδηγός φορτηγού - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ζητείται οδηγός φορτηγού

Ζητείται οδηγός φορτηγού 
Ζητείται οδηγός φορτηγού στη Λευκωσία για πλήρη απασχό-ληση με εμπειρία στη μεταφορά επίπλων και που να διαθέτει με επαγγελματική άδεια φορτηγού. Προσφέρονται καλές απολαβές και πλήρη ωφελήματα. 
 Τηλ. επικοινωνίας: 22486632 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/05/2020