Ταμίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ταμίας

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 200 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης Mini Mall Stores, φούρνοι Fornetti και Portioli Coffee house.

Ταμίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

    Επικοινωνιακές ικανότητες
    Εντιμότητα
    Εργατικότητα
    Υπεύθυνος/η και Δραστήριος/α
    Ομαδικό πνεύμα
    Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
    Γνώσεις Υπολογιστών

    Τα βασικά καθήκοντα είναι:
    Εξυπηρέτηση πελατών
    Καθαριότητες καταστήματος
    Γεμίσματα ραφιών και ψυγείου
    Διαχείριση παραγγελιών
    Ταμείο

    Καλό πακέτο απολαβών και προοπτική ανέλιξης.
    Ωράριο Εργασίας για τα MMS:  23:00-7:00
    Όλες οι αιτήσεις να σταλούν στο careers@mms-cy.com
    Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.