Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοιού - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας Jobs in Cyprus

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοιού

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοιού

Με βάση την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία πρέπει να
τηρούνται οι πιο κάτω οδηγίες από αυτοεργοδοτούμενους, εργοδοτούμενους ή
άλλους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.
Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης μεγαλύτερη
από 60%) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κάθε είσοδο και έξοδο του υποστατικού για χρήση
από το προσωπικό από τους πελάτες ή επισκέπτες. Εάν ο μηχανισμός εισόδου
είναι αυτόματος, τότε το διάλυμα μπορεί να τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά
της εισόδου. Εάν κατά την είσοδο στο υποστατικό απαιτείται άνοιγμα της πόρτας
με χερούλι, τότε συστήνεται εφαρμογή πλυσίματος των χεριών πριν και μετά την
είσοδο με τοποθέτηση διαλυμάτων και από τις δύο πλευρές (έσω και έξω) της
πόρτας του υποστατικού.

Στα υποστατικά αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων και των εργαζομένων, θα εισέρχεται αναλόγως αριθμός πελατών, ισχύοντας το 8m2 .

Σε μικρά υποστατικά, θα εισέρχεται ένας μόνο πελάτης ή επισκέπτης κάθε φορά. Συστήνεται να υπάρχει ειδική πινακίδα στην είσοδο του υποστατικού που να αναφέρει ότι επιτρέπεται να μπαίνει μόνο ένας πελάτης ή επισκέπτης τη φορά. Κάθε πελάτης ή επισκέπτης κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να εφαρμόζει την υγιεινή των χεριών. 7. 

Σε μεγαλύτερα κατάστημα θα αναγράφεται στην είσοδο ο μέγιστος αριθμός πελατών ή επισκεπτών που μπορεί να βρίσκονται εντός του καταστήματος.