Ανεφοδιαστές Προιόντων (Θέση Μερικής Απασχόλησης) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ανεφοδιαστές Προιόντων (Θέση Μερικής Απασχόλησης)

Ανεφοδιαστές Προιόντων (Θέση Μερικής Απασχόλησης)

Λευκωσίας - Λεμεσού - Πάφου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Επιμελείται την καθαριότητα του εργασιακού χώρου
Αναπλήρωση προϊόντων στα ράφια
Εξυπηρέτηση πελατών
Έλεγχος τιμών και τήρηση FIFO
Επιμελείται την καλή ποιότητα των προϊόντων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ευχάριστη προσωπικότητα
Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης
Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται.

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.