Οργανισμός Νεολαίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Οργανισμός Νεολαίας


Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για διαχείριση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για διαχείριση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψης πρόσληψης πατωντας ΕΔΩπατωντας ΕΔΩ  και το έντυπο και το έντυπο αίτησης αίτησης πατωντας ΕΔΩπατωντας ΕΔΩ..

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι συμπληρωμένες αιτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

aitiseis@onek.org


Σημειώνεται ότι το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται και να σαρώνεται, ώστε να φέρει υπογραφή του αιτητή. Σαρωμένα πρέπει να αποστέλλονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/τεκμήρια.. Σημειώνεται ότι το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται και να σαρώνεται, ώστε να φέρει υπογραφή του αιτητή. Σαρωμένα πρέπει να αποστέλλονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/τεκμήρια.