Ανεφοδιαστές Φρουταρίας (Θέση Μερικής Απασχόλησης) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ανεφοδιαστές Φρουταρίας (Θέση Μερικής Απασχόλησης)

Λευκωσίας - Λεμεσού - Πάφου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Επιμελείται την καλή ποιότητα των προϊόντων.
Επιμελείται την καθαριότητα του εργασιακού περιβάλλοντος
Επιμελείται την διαλογή των προϊόντων της φρουταρίας
Αναπλήρωση προϊόντων στους πάγκους της φρουταρίας
Εξυπηρέτηση πελατών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ευχάριστη προσωπικότητα
Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης
Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τη συγκεκριμένη θέση που αιτούνται.

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.