Αρτοποιοί - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Αρτοποιοί - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρτοποιοί - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Καθήκοντα

Παρασκευή και παραγωγή αρτοπαρασκευασμάτων
Επιμελείται την καθαριότητα και την καλή συντήρηση των μηχανημάτων και των σκευών που χρησιμοποιεί κατά την εργασία του, αλλά και του χώρου εργασίας
Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
Απαραίτητα κριτήρια

Κάτοχος Διπλώματος στους κλάδους αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
 Ευχάριστη προσωπικότητα
Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης
Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν       

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα καταστήματα της εταιρείας καθώς επίσης και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας το ενδιαφέρον τους για την συγκεκριμένη θέση.

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών.