Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο


Department of Arts – Scientific Collaborator 

The School of Humanities, Social and Education Sciences of European University Cyprus is seeking to fill positions of Scientific Collaborators in the following discipline for the Master of Music in Performance: Department of Arts Instrumental Instructors (all...

Department of Medicine – Scientific Collaborators

European University Cyprus School of Medicine has been pivotal to accomplishing the University’s aim to play a prominent role in the country as a regional provider of education at the highest international standards. The School of Medicine is structured according to...

Department of Arts – Scientific Collaborator

The School of Humanities, Social and Education Sciences of European University Cyprus is seeking to fill positions of Scientific Collaborators in the following discipline for the Master of Music in Performance: Department of Arts Instrumental Instructors (all...