Ζητείται γραμματέας μηχανολόγος μηχανικός - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας Jobs in Cyprus

Ζητείται γραμματέας μηχανολόγος μηχανικός

Ζητείται γραμματέας μηχανολόγος μηχανικός

Εταιρεία ζήτα να προλάβει γραμματέα μηχανολόγο μηχα-νικό για να στελεχώσει το τεχνικό τμήμα της.Η/ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει οργανωτικές ικανότη-τες, δυνατότητα να εργάζεται υπό προθεσμίες και πίεση και να έχει ομαδικό πνεύμα.Απαραίτητα προσόντα:• Πτυχίο τμήματος Μηχανολογίας• Γνώση βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Autocad, Windows, Word, Excel κ.α.)• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.• Προετοιμασία προσφορών και μέτρων παραγωγής μέσω εξειδικευμένου προγράμματος.• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και διεκπεραίωσης πολ-λαπλών καθηκόντων. Ικανότητες οργάνωσης και προ-γραμματισμού, διοίκησης, οργάνωσης αποθήκης.• Γνώσεις λογιστικής• Προετοιμασία συμβολαίων και επιστολών.• Προϋπηρεσία σε ανάλογη ή παρόμοια θέση αποτελεί ση-μαντικό επιπλέον προσόν.Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικό-τητα. 
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι 
θα αποστείλουν βιογραφικό μέσω email στο job@iname.com