Στο Εργοτάξιο - Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Στο Εργοτάξιο - Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19

Διακίνηση εντός Εργοταξίου
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να είστε στο ίδιο όχημα περισσότερα από δυο πρόσωπα. Διατηρείτε συνέχεια ανοιχτά τα παράθυρα του οχήματος. • Χρησιμοποιείτε τα κλιμακοστάσια, στην κατεύθυνση που επιτρέπεται, αντί τους ανελκυστήρες προσωπικού, όπου είναι δυνατόν. • Τηρείτε τις οδηγίες για τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να εισέρχονται ταυτόχρονα στους ανελκυστήρες. • Φοράτε κατάλληλη μάσκα, όταν χρησιμοποιείτε ανελκυστήρες με άλλα άτομα. • Απολυμάνετε τα μέρη του οχήματος που αγγίζετε με τα χέρια πριν και μετά τη χρήση του.

Θέσεις Εργασίας σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων • Χρησιμοποιείτε μάσκα ή/και ασπίδα προστασίας προσώπου. • Εάν έχετε οδηγίες να εργαστείτε σε ομάδα με άλλα πρόσωπα, η ομάδα να αποτελείται από 3 άτομα – όχι περισσότερα. • Εργαστείτε δίπλα-δίπλα, χωρίς να βλέπετε / αντικρίζετε ο ένας τον άλλο. • Μπορείτε να εργαστείτε πρόσωπο με πρόσωπο (αντικριστά) με άλλο εργαζόμενο, μόνο μετά από έγκριση αρμόδιου προσώπου και όχι περισσότερο από 15 λεπτά. 5 Χώροι λήψης γευμάτων και ανάπαυσης • Τηρείτε 2 μέτρα απόσταση μακριά ο ένας από τον άλλο, όταν τρώτε και αποφεύγετε κάθε επαφή μεταξύ σας. • Ακολουθείτε τους κανόνες για τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να εισέλθουν ταυτόχρονα σε έναν χώρο. • Πλένετε με νερό και σαπούνι ή απολυμάνετε τα χέρια σας κατά την είσοδο και την έξοδο από τον χώρο λήψης γευμάτων. • Προσπαθείτε να φέρνετε το δικό σας φαγητό και τα δικά σας επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια ροφημάτων. • Χρησιμοποιείτε τα δικά σας ή μιας χρήσης, πιάτα, σκεύη φαγητού, φλιτζάνια. • Τοποθετείτε τα απορρίμματα σε κάδο απορριμμάτων και κλείνετε το κάλυμμα. 7 Χρήση Εξοπλισμού και Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) • Πλένετε με σαπούνι και νερό ή απολυμαίνετε τα χέρια σας, πριν και μετά τη χρήση οποιουδήποτε εργαλείου ή εξοπλισμού εργασίας, • Χρησιμοποιείτε τα ίδια εργαλεία και εξοπλισμό. Καθαρίζετέ τα μετά από κάθε χρήση και πριν την επανατοποθέτησή τους στην αποθήκη. • Χρησιμοποιείτε τα δικά σας Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Μην τα μοιράζεστε με άλλα πρόσωπα. Καθαρίζετε τα ΜΑΠ πολλαπλής χρήσης επιμελώς μετά από κάθε χρήση. • Απορρίψετε τα ΜΑΠ μίας χρήσης σε κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων, μετά από τη χρήση τους και κλείνετε το κάλυμμα. 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19